W procesie zatrudniania osób na stanowiska kierownicze wyższego szczebla (CEO, CFO, CIO, VP, itd.), organizacja zatrudniająca może korzystać z usług firmy konsultingowej Executive Search.

To typ wyspecjalizowanej firmy doradztwa personalnego, która zapewnia szerokie korzyści wykraczające poza standardowe działania rekrutacyjne – często obejmuje ocenę organizacji i jej kultury, proces asymilacji lidera w nowej roli, a także doradztwo kierownictwu wysokiego szczebla i członkom zarządu lub rad nadzorczych.

Firmy Executive Search współpracują ze swoimi klientami po to, aby znaleźć najlepszych kandydatów (często nieszukających aktywnie pracy), posiadających unikalne na rynku kompetencje, których brakuje w organizacji. Konsultanci służą specjalistyczną wiedzą branżową, aby zapewnić wybór właściwego kandydata o najlepszych kwalifikacjach.

Działania firm Executive Search obejmują m.in.: szczegółowe badanie rynku, osobisty networking, wyczerpującą weryfikację kandydatów i metodycznie przemyślany proces selekcji. Wszystko po to, aby uzyskać najkorzystniejszy rezultat dla klienta. Ważne jest, aby pamiętać, że firma tego typu nie jest przedstawicielem Twoim ani konkretnego menedżera wyższego szczebla (a przynajmniej nie do czasu, gdy jesteś już faktycznym kandydatem na stanowisko), lecz pracuje na rzecz zatrudniającej organizacji, aby znaleźć najlepszą osobę do określonej roli.

Ponieważ konsultanci pracujący w firmach typu Executive Search, rzadko rekrutują na pozycje, które ogłasza się na popularnych portalach rekrutacyjnych, to dzięki temu dają oni dostęp kandydatom do tzw. „ukrytego rynku pracy” – stanowisk wysokiego szczebla, pełnych ciekawych wyzwań i często o wysokim wynagrodzeniu.

W relacji z firmami Executive Search masz gwarancję, że Twoje poszukiwanie nowego zatrudnienia jest poufne. Rozmowy z konsultantami są dyskretne i odbywają się w profesjonalny sposób (w odróżnieniu od tego co dzieje się w wielu innych firmach rekrutacyjnych na polskim rynku). Dla doświadczonych headhunterów, którzy są świadomi wartości własnej marki i marki organizacji na rynku oczywiste jest, że dzisiejszy kandydat w przyszłości może zostać ich klientem – i tak często się dzieje. Dobrze potraktowany kandydat długo pamięta profesjonalny serwis jaki otrzymał. Jeszcze dłużej pamięta fuszerkę i niespełnione obietnice. W tym miejscu warto podkreślić, że firmy doradztwa personalnego typu Executive Search, zwykle pracują na wyłączność. To znaczy, że nie otrzymasz w ciągu jednego dnia 5 telefonów od 5 różnych „headhunterów” z tą samą ofertą pracy na to samo stanowisko. Tego typu oferty traktuj z dużym dystansem i dokładnie przeanalizuj rachunek zysków i strat zanim zaangażujesz się w proces. Firma która decyduje się zlecić rekrutację kilku agencjom doradztwa personalnego równocześnie, naraża na szwank wartość i wizerunek swojej marki. Bardzo rzadko udaje się w ten sposób znaleźć dobrego kandydata na dłużej.

Zgodnie z zasadami profesjonalnego networkingu biznesowego relacje złowcami głów”, buduj zanim będziesz ich potrzebować. Jeśli oceniasz, że nawiązanie kontaktów z takimi specjalistami będzie dla Ciebie korzystne i spójne z Twoją strategią rozwoju kariery Top Managera, to nie odkładaj tego na później. Ważne jest żebyś zrozumiał działanie procesu poszukiwań, zarówno z perspektywy klienta, jak i kandydata oraz potrafił wdrożyć strategie, które pomogą Ci być bardziej widocznym w środowisku rekrutacyjnym.
W kolejnych artykułach z tej serii, poznasz sprawdzone przez nas i naszych klientów, sposoby budowania sieci kontaktów z konsultantami Executive Search.