Zgodnie ze Słownikiem Języka Polskiego, przedrostek „krypto” wskazuje na niejawny charakter. Jednak w przypadku kryptowaluty Dascoin, wszystko jest jawne; największym wyzwaniem jest nasza zmiana podejścia do tego produktu.

Czy ktoś wcześniej mógł sobie wyobrażać, że będzie można wysyłać listy e-mailem, z pominięciem urzędu pocztowego? Podobnie dzieje się dziś z bankami – technologia blockchain (na której funkcjonuje system kryptoowalut) stwarza szybszą i tańszą alternatywę dla obecnego systemu, a przy okazji może być dobrą inwestycją. To tak naprawdę nowy system wymiany wartości, którego już wkrótce staniemy się częścią, czy tego chcemy, czy nie.

Jak działa tradycyjny system bankowy? W dużym uproszczeniu: godzimy się na to, że banki są gwarantem dobrze zaksięgowanych płatności, i wierzymy, że oszczędności na koncie mogą być więcej warte niż koszt papieru i energii zużytej do wydruku stanu konta. Mówiąc bardziej obrazowo: bank jest jak rodzic, który obserwuje wymianę cukierków między dziećmi na podwórku i korzysta ze swojego autorytetu, by powiedzieć, że wymiana doszła do skutku, a następnie przechowa cukierki do czasu kolejnych transakcji. To obraz bardzo tradycyjnego myślenia o obrocie finansowym, który w takim kształcie ma swoje obciążenia. Pierwsze wynika z faktu, że instytucje, czyli wspomniani wcześniej „rodzice”, zabierają część cukierków w zamian za pilnowanie porządku w rozliczeniach. Ma to sens, szczególnie jeśli myślimy o bankowości przez pryzmat jej historii i nie miała do tej pory żadnej sensownej alternatywy. Było to spowodowane brakiem technologii, która stworzyłaby alternatywę dla zaufania, oferowanego przez instytucję. Tak więc płaciliśmy i ponosiliśmy koszt gwarancji, bo nie mieliśmy wyboru, chcąc uczestniczyć w wymianie. Kolejnym obciążeniem starego systemu jest przekonanie, że instytucje działają nieomylnie, a wspominani już „rodzice” z definicji posiadają dobre intencje. Doświadczenia pokazały jednak, że świat jest bardziej złożony, a kolejne załamania gospodarki w ostatnich dziesięcioleciach, dały dobre powody do szukania nowych, lepszych rozwiązań.

Rewolucja zapisana w bitach

Rewolucję w myśleniu o tradycyjnym systemie bankowym przyniosła technologia. Dzięki bezpośredniej wymianie informacji między pojedynczymi użytkownikami sieci, stało się możliwe współdzielenie przez wszystkich uczestników wiedzy na temat dokonywanych transakcji. To znaczy, że rolę „rodzica”, który obserwował wszystkie transakcje, a następnie był ich gwarantem, zastąpiła powszechna jawność informacji o dokładnym przebiegu transakcji, czyli już każdy z uczestników wymiany pełni tu rolę „rodzica” – ergo: w tym systemie nie ma już naiwnych „dzieci”, a są wyłącznie sami „rodzice”, więc nikt nie może nami manipulować, oszukiwać nas, mieć nad nami przewagę w poziomie posiadanej wiedzy, doświadczenia itd. W ten prosty sposób powszechny dostęp do informacji nie tylko wyeliminował możliwość wzajemnego oszukiwania się przez poszczególnych użytkowników systemu, ale również spowodował odporność na ataki z zewnątrz. Zdeformowanie, uszkodzenie czy zmanipulowanie informacji o danej transakcji – a więc jednoczesne oszukanie wszystkich uczestników tej transakcji – jest w praktyce niemożliwe!

W systemie, który stworzył Dascoin, każdy z nas pełni funkcję nie tylko posiadacza, ale i gwaranta. Czym tak dokładnie jest krytpowaluta Dascoin? Jest to waluta, która działa w sieci, nie ma swojej fizycznej reprezentacji (w postaci monet czy banknotów), jej kurs nie jest bezpośrednio zależny od żadnego państwa, a funkcję centralnego systemu bankowego pełnią tu wirtualne połączenia między użytkownikami – klarowne i jawne dla wszystkich. Poza tym Dascoin stworzył mechanizmy stabilizujące i zabezpieczające wartość waluty oraz skuteczność zawieranych transakcji. Mówiąc w metaforycznym skrócie: nad tą walutą, na wszystkich poziomach jej funkcjonowania, opiekę sprawuje powołany przez Dascoin niezależny „wirtualny policjant” w postaci skomplikowanego algorytmu matematycznego. Więc z jednej strony możemy czuć się z naszą walutą bezpieczni w każdym miejscu, a z drugiej – nie ma opcji, by ktoś dał niniejszemu „wirtualnemu policjantowi” w łapę, więc nie ma tu równych i równiejszych.

Wszystkie reguły poruszania się w świecie Dascoina dostępne są na stronie internetowej www.dascoin.com. Projekt szczyci się poparciem wyjątkowych postaci w świecie zarządzania, procedur bezpieczeństwa, kryptowalut oraz innowacji.

Co ważne, do korzystania z możliwości Dascoina nie jest konieczne zrozumienie wszystkich mechanizmów, podobnie jak korzystanie z rozliczeń za pośrednictwem banku nie wymaga od klientów rozumienia mechanizmu działania banku.

Choć funkcjonowanie tej kryptowaluty opiera się na szeregu skomplikowanych obliczeń, to generalne zasady działania Dascoina są proste i wynikają z podstawowych zasad ekonomii. Wygląda to mniej więcej tak, że tworzymy ograniczone ilościowo dobro, które w ten sposób nabiera wartości i umożliwia wymianę na inne dobro – dokładnie tak jak wszystkie inne towary lub pieniądz. Zatem sami tworzymy – w swoisty sposób „kupujemy” – „walutę”, którą później możemy zamienić na inne towary. Możemy przy jej użyciu np. zainwestować w coś, zrobić zakupy w sieci, wymienić na inną walutę. Jednak tym co różni nowoczesną walutę od tej coraz bardziej przestarzałej formy pieniężnej, jest brak pośredników (instytucji państwowych czy banków), którym musieliśmy wcześniej płacić za uczestnictwo w ich systemie.

Kurs kryptowaluty uzależniony jest przede wszystkim od globalnego zapotrzebowania na nią (od popytu na możliwości jakie oferują kryptowaluty), a ten stale rośnie. Korzyści, jakimi kryptowaluta przyciąga do siebie użytkowników, są dwojakie. Po pierwsze, jej możliwości rozwoju – ze względu na brak państwowej kontroli i wręcz nieskończoną wielkość Internetu – są o wiele większe niż w przypadku tradycyjnych form pieniężnych. Po drugie, są z nią związane atrakcyjne programy wspierające rozwój tego typu innowacyjnych projektów.

Zaufanie oparte na powszechności
Rola kryptowalut w globalnej wymianie dóbr i usług ciągle wzrasta. Rośnie więc liczba osób, które już poznały korzyści płynące z tych nowoczesnych rozwiązań finansowych – użytkowników, którzy wiedzą, że kryptowaluty są bezpieczne i nie generują zbędnych kosztów transakcyjnych. A to właśnie kształtuje popyt – im bardziej transakcje z wykorzystaniem kryptowaluty będą popularne, tym więcej użytkowników, firm i instytucji będzie oczekiwało takiej formy rozliczeń, a wraz z tym będzie rosła wartość tych walut. To prosta, jasna i naturalna droga rozwoju: większy obrót równa się większa wartość!
Prócz standardowego handlu „walutą”, na Dascoinach można zarobić również poprzez inwestowanie w licencje na ich „wydobycie”. W przypadku Dascoina jest to nowatorska metoda dowodu wartości (tzw. POV) nie trzeba już mieć skomplikowanego sprzętu, można bić monety dzięki oprogramowaniu a nie sprzętowi.

Bieżąca cena Dascoina będzie wynikała z popytu na wewnętrznej giełdzie, na takiej samej zasadzie na jakiej rynkowo ustalane są ceny akcji wszystkich innych giełdach. To mechanizm zabezpieczający. Mając na uwadze, jak wrażliwa na spekulacje może być nowoczesna waluta oraz wyciągając lekcję z historii tradycyjnych walut, chcemy stworzyć naszym użytkownikom środowisko, które nie tylko daje możliwość wypracowania zysku, ale również jest bezpieczne finansowo. Takim samym mechanizmom dotyczącym emisji pieniądza i wpływania na jego kurs poddawane są wszystkie systemy finansowe. Wszelkie wprowadzone i wdrożone elementy sytemu oraz działania jakie można podejmować z Dascoinem są jasne i dostępne, podobnie jak wiedza nt. giełdy wewnętrznej.

Do powszechnego zastąpienia tradycyjnego pieniądza przez kryptowaluty potrzebna jest skala i jej masowy zasięg – dużo osób musi chcieć posiadać taką walutę i wykorzystywać ją do rozliczeń.

Dlatego na etapie upowszechniania nowej kryptowaluty tworzone są rozwiązania, które zachęcają do skorzystania z niej. To sprawdzony dobrze mechanizm, podobnie przecież było np. z zieloną energią. Zanim cały świat zrozumiał, że to przyszłość, najpierw zieloną energię produkowali pionierzy. Państwo odwdzięczało im się np. w postaci ulg podatkowych.

Wtedy często pionierzy nazywani byli wariatami, a producenci oszustami. Dziś wiemy, że to nieprawda. Wystarczyło niewiele czasu, by na świecie funkcjonowały całe, w pełni autonomiczne miasta, korzystające ze zdrowej energii. Podobną drogę przechodzi dziś Dascoin: ci którzy zainwestują pierwsi, będą mogli więcej skorzystać na rewolucji niż ci, którzy dołączą później, ale to nie zmienia mocnych fundamentów samej idei. Dlatego szczególnie dziś widoczne mogą być dyskusje na temat dużych korzyści z dołączenia do programu.

Dowiedz się więcej i dołącz do nas!

Więcej na: www.dascoin.com