Data: 14-16 maja 2019 roku, CN Kopernik WarszawaWartości firmowe to standard w korporacjach. Decydują o unikalności firmy. Dzięki nim klienci chcą korzystać z jej usług lub kupować produkty, a pracownicy chcą pracować właśnie dla niej. Zwiększają lojalność i zaangażowanie, budują więź i zespalają zespół. Wpływają na postawy i zachowania pracowników, ułatwiają zarządzanie firmą, a w sytuacjach kryzysowych, stają się spoiwem pozwalającym firmie przetrwać.
Choć kreowanie wartości wydaje się dosyć proste, praktyka ich wdrożenia już niekoniecznie taka bywa. Dlaczego? Głównie za sprawą dysonansu, który pojawia się, gdy zachowania zarządzających różnią się od tego, co firma deklaruje w katalogu wartości. Pracownicy oczekują spójności między deklarowanymi przez firmę wartościami a rzeczywistymi, z którymi spotykają się w pracy. Dotyczy to postępowania szefów wobec pracowników, kolegów wobec współpracowników i oczywiście wszystkich pracowników firmy wobec klientów i dostawców. Wszelkie niespójności są bardzo szybko zauważane przez pracowników, szczególnie tych z młodego pokolenia i mogą firmę drogo kosztować.
Jak kreować, wdrażać i uczynić wartości realnym narzędziem w budowaniu przewagi konkurencyjnej na rynku klienta i pracownika? Spróbujemy odpowiedzieć na te pytania podczas XXIX edycji Kongresu Kadry.

Więcej informacji: kongreskadry.pl.