Pod takim hasłem toczyła się 11. edycja Forum Marketingu Zintegrowanego w Warszawie. Dwudniowa konferencja dla osób związanych z marketingiem, strategią i reklamą, zorganizowana została przez Polskie Stowarzyszenie Marketingu SMB. Najważniejszym wątkiem przewijającym się przez forum były działania związane z innowacyjnością i społeczną odpowiedzialnością w biznesie ze szczególnym uwzględnieniem ekologii.

11. edycja Forum Marketingu Zintegrowanego w Warszawie

Magdalena Brzeska, Prezes Stowarzyszenia SMB, podkreśla, że konferencja wpisuje się w misję Stowarzyszenia, którą jest konsekwentne promowanie dobrych praktyk marketingu bezpośredniego.

– Pracujemy w ramach rad merytorycznych, poświęconych najważniejszym zagadnieniom rynku. Rady Programowe realizują konkurs marketingowy Golden Arrow i Forum Marketingu Zintegrowanego, Rada ds. RODO opracowuje w porozumieniu z regulatorami Kodeks Dobrych Praktyk w Obszarze Ochrony Danych Osobowych, a Rada ds. Rynku Contact Center poszukuje rozwiązań odpowiadających na najważniejsze wyzwania rynku CC i realizuje konkursy i szkolenia dla branży. Rozwijamy również działalność Rady ds. Direct Mail i w ciągu najbliższych kilku tygodni ukaże się na rynku specjalny raport w wersji papierowej poświęcony tej branży – podkreśla Magdalena Brzeska. I dodaje: – Istotnym zwieńczeniem naszych doświadczeń jest organizowane przez nas Forum FMZ, które przekrojowo przedstawia najważniejsze zagadnienia marketingu zintegrowanego. W przyszłym roku planujemy je rozszerzyć o case study projektów marketingowych, uwzględniających najlepsze praktyki budowania customer experience w oparciu o doświadczenia branży contact center.

Czym jest Polskie Stowarzyszenie Marketingu?

Polskie Stowarzyszenie Marketingu SMB istnieje od 1995 roku i jest organizacją non-profit zrzeszającą najbardziej dynamiczne firmy działające w obszarze marketingu bezpośredniego i interaktywnego. Misją Stowarzyszenia jest integracja i rozwój branży, edukacja, promocja najlepszych praktyk oraz wspieranie firm stosujących najwyższe standardy działania. Stowarzyszenie jest członkiem Europejskiej Federacji Marketingu Bezpośredniego FEDMA i blisko współpracuje z Urzędem Ochrony Danych Osobowych, dzięki czemu aktywnie opiniuje projekty aktów prawnych dotyczących rynku komunikacji marketingowej na poziomie ustawodawstwa polskiego i europejskiego oraz dba o przestrzeganie norm etycznych zebranych m.in. w Kodeksie Etycznym SMB. Udział w pracach SMB daje możliwość współpracy i wymiany doświadczeń z liderami rynku i profesjonalistami z branży.