Wellbeing to dobre życie, dobra praca, dobre zdrowie, dobre samopoczucie. Wszystko to, co nas wspiera i nam służy, jest istotą wellbeingu oraz wpływa na nasze poczucie szczęścia. Brzmi pięknie!

Chodzą słuchy i legendy, że korporacja jest jak… bestia, która celami, deadline’ami, nadgodzinami, szefami i ambicjami obniża nasz poziom wellbeingu i odbiera nam wszystko, co dobre. Zużywa energię, kradnie czas i produkuje wysoki poziom stresu, zabiera kawał życia i niewiele daje w zamian. Czy jest aż tak źle?

Przyjrzyjmy się statystykom

Według Instytutu Gallupa tylko 15% z nas jest zdecydowanie zaangażowana w swoją pracę. Co oznacza, że nie bardzo ją lubimy. W raporcie Jobhouse czytamy, że nasz poziom szczęścia w pracy oceniamy na bezpieczne 6,6 na 10, co pokazuje, że nie jest źle, ale właściwie dobrze też nie. Również niezbyt chętnie polecamy swoją pracę (tylko 26,63%), a to świadczy o tym, że nie życzymy innym takiego losu, jak my sami mamy.

Co byśmy chcieli zmienić, aby polecać naszego pracodawcę?

Chętnie widzielibyśmy poprawę wynagrodzeń (49%, ale to oczywiste), perspektyw rozwoju (41%) i relacji z przełożonym (28%) oraz równowagę pomiędzy pracą a życiem prywatnym (26%).

Co mówią nam te dane?

W pracy szukamy czegoś więcej niż wynagrodzenia. Chcemy pracować w odpowiednich warunkach.Pytani o powody rezygnacji z pracy wskazujemy szefa, frustrację, napiętą atmosferę. Podwyżka nie stanowi już kluczowego argumentu i choć czasem zatrzymuje nas na dłużej, to raczej tylko na chwilę.

Korporacje stoją dziś przed potężnym wyzwaniem. Jeżeli nie zmienią sposobu patrzenia na pracownika, to pracownik nie poczeka. Dokładnie po drugiej stronie ulicy stoi biurowiec innej korporacji, która buduje zdrowszą i bardziej ludzką kulturę organizacyjną.

6 obszarów wellbeingu w organizacji.
Wellbeing Institute 2019

Nie wszystkie korporacje są jak bestia

Bo to nie tak, że wszystkie korporacje są niczym bestia. W dodatku, jak przywołana bajka uczy,  w każdej bestii kryć się może dobre serce. Coraz więcej korporacji realizuje działania, które odzwierciedlają realne potrzeby ich pracowników. Oznacza to, że biorą pod uwagę doświadczenia pracownika (EX) i chcą te doświadczenia wspierać.Zdrowa kultura organizacyjna to taka, która wspiera dobre samopoczucie, dobre życie, dobrą pracę. Na tym właśnie polega wellbeing w pracy: na kształtowaniu nawyków organizacji i ludzi w organizacji, aby mogli utrzymać swoje zdrowie i wysoki poziom wellbeingu. To stwarzanie możliwości, przestrzeni oraz udostępniania narzędzi, które pomogą w budowaniu dobrych nawyków.

Aby tak było, organizacja musi zwrócić swoją uwagę na uzdrowienie jej konkretnych elementów. Model Wellbeing Institute przychodzi tu z pomocą, bo pokazuje określone obszary, które razem współoddziaływają na wysoki poziom wellbeingu ludzi. Trzeba zwrócić uwagę na samoświadomość (talentów, zasobów itp.), na zdrowie fizyczne i psychiczne, na relacje, które nas łączą, na styl przywództwa i realizowane wartości, na warunki miejsca pracy oraz systemy i procesy, którymi muszą posługiwać się pracownicy (regulacje, zasady postępowania, procedury). W każdym z tych obszarów można coś zmienić. Czasem wystarczy bardzo niewiele, aby wiele mogło się zadziać. Suma tych drobnych ulepszeń ma szansę spowodować wzrost poziomu wellbeingu i poczucie, że po prostu dobrze nam jest w pracy.

Głos należy do pracowników!

Lecz nic o ludziach bez nich samych. Kluczowy głos mają pracownicy. To o ich doświadczeniach mówimy, o ich potrzebach i o ich poziomie wellbeingu.
Korporacja musi nauczyć się pytać i słuchać głosu swoich ludzi i razem z nimi budować zdrową kulturę. A do tego potrzeba rozmawiać. A że „do tanga” trzeba dwojga, dlatego „ludzie pracy” też potrzebują wziąć współodpowiedzialność za tworzenie dobrego miejsca pracy. Samo się nie zrobi. Możemy to robić tylko razem.

Co do zasady organizacja to ani przedszkole, które ma sprawować opiekę, ani „bestia”, która tylko „zabiera” nam wszystko na swoją korzyść. Musimy wspólnie – pracownicy i pracodawcy – dbać o to, aby praca rozumiana jako miejsce, ludzie i procesy stała się dla nas dobra.

#Agata Pelc
Chief Managing Director
Audytor, doradca i trener
Wellbeing Institute