W Nestlé PURINA wierzymy, że ludziom i zwierzętom razem żyje się lepiej. W myśl tej zasady do naszych biur w Europie Zachodniej zwierzęta przychodzą od 2003 roku. Aby sformalizować i rozszerzyć tę praktykę, od 2010 roku wprowadziliśmy regulamin wewnętrzny Pets at Work.

Zestaw zasad jest koniecznym elementem dla zagwarantowania poczucia bezpieczeństwa zarówno korzystającym z przywileju, jak i pozostałym pracownikom. Ogólnodostępna w firmie procedura pomaga też uniknąć chaosu i niedomówień, szczególnie w sytuacjach spornych dotyczących wszelkich przywilejów pracowniczych.

Biuro przyjazne zwierzętom

W Warszawie oficjalnie staliśmy się biurem przyjaznym zwierzętom od marca 2016 roku. Obecnie do biura Nestlé Polska, w którym pracuje przeszło 700 osób, przychodzi około 20 psów na przestrzeni trzech pięter. Przeciętnie w tygodniu można spotkać około pięciu psów w naszym biurze w Warszawie przy Domaniewskiej. Przeważnie więcej psów pojawia się w biurze w piątki i dni, w których mamy mniej spotkań. Psy, które regularnie przychodzą, muszą spełniać odpowiednie kryteria określone w procedurze, weryfikowane przez wskazanego pracownika. Nie dopuszczamy spontanicznych odwiedzin psów gości z zewnątrz. Nasze psy mają wykupione profilaktyczne pakiety weterynaryjne PetHelp, w ramach których możemy oczekiwać od pracowników dopilnowania regularnych szczepień i odrobaczania (łatwych do weryfikacji w systemie komputerowym). Do naszego biura nie przyprowadzamy też kotów czy innych zwierząt, dla których byłby to duży niczemu niesłużący stres.

Pets at Work Alliance

Wiele firm, szczególnie małych, deklaruje otwartość na wprowadzanie zwierząt do biura. W ramach naszej inicjatywy CSR (marketingu zaangażowanego społecznie) Pets at Work Alliance zawiązujemy sojusz i wspieramy bezpłatnie firmy, którym zależy na bezpiecznym wprowadzeniu inicjatywy zgodnie z określonymi zasadami. Pomagamy firmom (szczególnie tym większym) stworzyć regulamin oraz oznakować przestrzeń biurową, a także ustalić czytelne dla wszystkich pracowników zasady. Robimy to po to, aby wszyscy pracownicy – zarówno ci korzystający z przywileju, jak i ci, którzy niekoniecznie muszą lubić zwierzęta – czuli się bezpieczni i zadowoleni.

Pies w biurze – zasady

Pies, który przychodzi do biura, musi mieć w nim swoje miejsce. Nie może leżeć bezpośrednio pod biurkiem, w przejściu przeciwpożarowym, na kolanach pracownika czy na biurku. Miejsce powinno być wskazane i nie zakłócać ciągów komunikacyjnych w biurze. Jest to też ważne dla poczucia bezpieczeństwa psa, bo większość czasu będzie leżał lub spał i nie powinien być niepokojony. Kluczowe jest, aby miejsce przebywania psa było dokładnie oznakowane i się wyróżniało. Miska na wodę powinna być antypoślizgowa i na macie zabezpieczającej przed chlapaniem oraz możliwością stworzenia strefy poślizgu – niebezpiecznej dla pracowników.

Jeśli w firmie są bramki automatyczne, które „nie widzą” obiektów poniżej 120 cm, konieczne będzie udostępnienie właścicielom psów przejść drogami ewakuacyjnymi, aby nie doszło do przycięcia psa w bramce. Gdy biuro znajduje się powyżej drugiego piętra, jest rekomendowane korzystanie z wind i oznakowanie wtedy jednej z wind jako przyjaznej psom lub wolnej od psów (zależnie od preferencji). Na recepcji biura przyjaznego psom powinna znajdować się widoczna informacja, mówiąca o tym, że możemy w nim spotkać psa, aby potencjalni goście lub pracownicy innych firm nie poczuli się zaskoczeni.

W ramach sojuszu standaryzujemy zasady

W ramach naszego sojuszu standaryzujemy zasady wprowadzania psów do danego biura, wytyczamy im ścieżki, znakujemy miejsca z zakazem wstępu dla zwierząt np. wybrane sale, toalety, kantyny i kuchnie. Firmom przystępującym do sojuszu udostępniamy logotypy oraz wybrane materiały, pomagamy stworzyć własną komunikację, a także oferujemy pomoc w organizacji dnia informacyjnego dla pracowników. Dzielimy się doświadczeniem odnośnie do teoretycznych, jak i praktycznych rozwiązań. Każdy sojusznik może przyjechać do nas z wizytą, a my w miarę możliwości staramy się też odwiedzić i jego biuro. W ramach dnia przyjścia z psem do biura można dowiedzieć się o tym, jak czytać mowę ciała psa, w jaki sposób staramy się zapewnić bezpieczeństwo alergikom i osobom bojącym się psów, a także rekomendujemy zajęcia praktyczne z trenerem z profilaktyki pogryzień dla dzieci i dorosłych prowadzonych przez znaną trenerkę i behawiorystkę Katarzynę Bargiełowską.

#Sybilla Berwid-Wójtowicz

Dr n.wet. Sybilla Berwid-Wójtowicz, ekspert komunikacji wewnętrznej Zespołu Zaangażowania Społecznego dywizji Nestlé PURINA